مارک های مقاومت در برابر ترمز لوکوموتیو

  • Locomotive Braking Resistance brands

    مارک های مقاومت در برابر ترمز لوکوموتیو

    مارک های مقاومت در برابر ترمز لوکوموتیو به عنوان مواد اصلی مقاومت در برابر ترمز لوکوموتیو برقی ، لوکوموتیو دیزلی ، لوکوموتیو مترو ، قطارهای پرسرعت استفاده می شوند ؛ و مارک ها دارای ویژگی های عالی با مقاومت بالا و پایدار ، مقاومت در برابر اکسیداسیون سطح ، مقاوم در برابر خوردگی هستند ؛ به همین ترتیب ، ضد لرزش ، مقاومت در برابر خزش در دمای بالا بهتر می تواند نیازهای مقاومت ترمز لکوموتیو برقی را برآورده کند.