آلیاژهای Ni-Cr

  • Ni-Cr alloys

    آلیاژهای Ni-Cr

    آلیاژ الکترو گرمایی Ni-Cr از مقاومت دمایی بالایی برخوردار است. از مقاومت خوبی برخوردار است و به راحتی تغییر شکل نمی دهد. ساختار دانه آن به راحتی تغییر نمی کند. خاصیت انعطاف پذیری بهتر از آلیاژهای Fe-Cr-Al است. پس از خنک کننده در دمای بالا ، عمر طولانی ، پردازش و جوشکاری آن بدون شکنندگی است ، اما دمای سرویس کمتر از آلیاژ Fe-Cr-Al است.