نوار پهن نازک برای صفحات گرم رویه شیشه ای

  • Thin Wide Strip for glass top hot plates

    نوار پهن نازک برای صفحات گرم رویه شیشه ای

    امروزه ، اجاق های القایی و اجاق های سنتی با موج سبک به اجاق گاز اصلی در آشپزخانه تبدیل شده اند. اجاق های القایی نمی توانند به طور مداوم در شرایط آتش سوزی کوچک ، که با آن موج الکترومغناطیسی مضر برای افراد تابش می شود ، کار کنند. به دلیل کم بودن گرمای اعمال شده توسط اجاق گازهای موج سبک ، دمای آنها خیلی آهسته افزایش می یابد تا سریع سرخ شود و بیش از حد هدر رود. انرژی. برای جبران کمبود اجاق گاز ، یک محصول جدید اجاق گاز برای صفحات گرم بالای شیشه ای پیشرفته در داخل و خارج از کشور تولید شده است.